Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

 Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca: Anita Kowalczyk

Zastępca: Agnieszka Fleszar-Pawlik

Skarbnik: Blanka Wolska

Sekretarz: Katarzyna Kuropatwa

Członkowie Rady Rodziców:

Barbara Stafińska

Czarnecki Bartłomiej

Katarzyna Telecka

Joanna Chłosta