Tematy warsztatów

13Maj2018

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

TEMAT NA MAJ 2018

  

W jaki sposób postrzegamy siebie samych i innych ludzi? Poznajemy nasze zmysły”

 

W maju, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, bedziemy poznawać nasze zmysły. Dzieci dowiedzą się do czego służą im uszy, oczy, noski, usta, a także czym jest zmysł dotyku. Podczas zajęć będziemy też ćwiczyć nasze zmysły, rozpoznawać dotykiem różne przedmioty, obserwować się nawzajem uważnie, a także rozpoznawać dźwięki.

 

13Maj2018

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

 

TEMAT NA KWIECIEŃ 2018

SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – JAKI/JAKA JESTEM?

 

W kwietniu, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, bedziemy kontynuować temat rozwijania świadomości samego siebie, poznawania swoich cech charakterystycznych, a także dostrzeganie podobieństw oraz różnic pomiędzy dziećmi w grupie. Główne cele realizowane na zajęciach to, podobnie jak w poprzednim miesiącu, budowanie integracji w grupach poprzez wspólne zabawy i dostrzeganie wzajemnych podobieństw, lepsze poznawanie siebie i swoich kolegów, a także rozwijanie poczucia własnej wartości i pozytywnego stosunku do samego siebie.  Na zajęciach będziemy bawić się w zabawy ruchowe, rozmawiać o tym jacy jesteśmy, współpracować i poznawać się wzajemnie.

 

13Mar2018

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

MARZEC 2018

TEMAT : SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – JAKI/JAKA JESTEM?

 

W marcu odbędą się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu. Tematem zajęć będzie rozwijanie świadomości samego siebie, poznawanie swoich cech charakterystycznych, a także dostrzeganie podobieństw oraz różnic pomiędzy dziećmi w grupie. Celem podczas realizacji tematu będzie zbudowanie większej integracji w grupach i ,co za tym idzie, wzrost poczucia przynależności do grupy. Gdy dzieci czują się ważną częścią grupy, wzrasta także ich poczucie bezpieczeństwa.  Drugim ogromnie ważnym celem będzie  rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci, czyli budowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby. Roli tego czynnika w rozwoju dzieci nie można przecenić. Nasze cele będą realizowane za pomocą zabaw ruchowych oraz ćwiczeń polegających na stymulowaniu umiejętności postrzegania samego siebie, swojego otoczenia oraz wzmacnianiu u dzieci wzajemnej akceptacji.