Zabawy umuzykalniające

Nasze muzykowanie do piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”.