Wyniki rekrutacji 2020/2021

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r.:

„§1 ust. 2 §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w dniach 27.04 – 08.05.2020r. do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola. W związku z obecną sytuacją wolę przyjęcia dziecka  rodzic może potwierdzić logując się na konto dziecka  (krakow.formico.pl) lub przesyłając na adres mailowy przedszkola (sprzedszkole41@gmail.com) krótką informację, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

Z poważaniem

Małgorzata Opryszek

/Dyrektor Przedszkola/