Category "Konkurs"

10Lut2019

Regulamin konkursu

 1. Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie ogłasza konkurs na stworzenie własnej książki oraz na napisanie autorskiej bajki związanej z emocjami takimi jak: duma, wstyd, złość, życzliwość, szczęście, strach, smutek, kompromis, nieśmiałość.
  Konkurs adresowany jest do dzieci z niżej wymienionych przedszkoli i szkół podstawowych:
 • Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie
 • Samorządowe Przedszkole nr 5 „Słoneczna Kraina Smoka Wawelskiego”
 • Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie
 • Samorządowe Przedszkole nr 95 w Krakowie
 • Samorządowe Przedszkole nr 10 w Krakowie
 • Niepubliczne Przedszkole Open Future w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa Open Future w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 110 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 40 w Krakowie
 1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci a także przygotowanie do rozumienia emocji i uczuć własnych.
 2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe.

Przedszkola:

 • 3-4 latki
 • 5-6 latki

Szkoły:

 • Klasa I
 • Klasy II i III
 1. Zadaniem uczestników jest stworzenie własnej książki dowolną techniką i w dowolnym formacie (minimalna wielkość czcionki tekstu 12, typ Times New Roman). Książka powinna zawierać okładkę, stronę tytułową oraz tekst i ilustracje. Tematem książeczki powinny być emocje.
 2. Książeczki powinny być oryginalne i autorskie. Wszystkie kopiowane prace będą wyłączone z konkursu.
 3. Jury zostanie powołane przez organizatora a oceniając prace weźmie pod uwagę:
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • estetyczne wykonanie
 • ciekawe techniki plastyczne.
 1. W przygotowaniu prac konkursowych mogą pomagać rodzice i/lub nauczyciele.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie

ul. Babińskiego 1

30-393 Kraków

 1. Książkę każdego uczestnika należy podpisać:
 • imię i nazwisko, wiek, grupa lub klasa, nazwa, nr i adres szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy placówki.
 1. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone dnia 05.04.2019 na stronie internetowej Organizatora w zakładce Aktualności.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11.04.2019 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 41 w Krakowie o godz. 10:30.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.

Koordynatorzy konkursu: mgr Katarzyna Kutrybała, mgr Aneta Sabat- Pierożak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

15Lis2018

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 w Krakowie organizuje I Między-Przedszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych. Przesłuchania odbędą się 08.01.2019r. a koncert galowy wszystkich laureatów 11.01.2019r. W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich krakowskich przedszkoli. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 12 395 75 01.

Poniżej Przedstawiamy Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszenia.

KONK. Kolęd Karta zgłoszenia

Konkurs kolęd regulamin

konkurs Plakat

http://www.krakow.pl/3401,obj,12833,patronaty.html

Serdecznie zapraszamy.

25Paź2018

Z przyjemnością informujemy, że do naszego przedszkola wpłynęło 91 prac plastycznych oraz wierszy młodych artystów. Do konkursu plastyczno – literackiego zaprosiliśmy dzieci z Krakowa w wieku od 3 – 6 lat, które  w ciekawy i oryginalny sposób „opowiedziały” o Paniach ze swoich przedszkoli. Prace zachwyciły nas, a wiersze wzruszyły i urzekły. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na wybór laureatów, których ogłosimy już niebawem.

17Paź2018

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie  plastycznym na plakat

„MOJA WOLNA OJCZYZNA”

Uczcijmy razem 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości!

 

Regulamin konkursu plastycznego

plakat- „MOJA WOLNA OJCZYZNA”

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie.
 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych .
 3. Cele konkursu:

– uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

– rozwijanie u dzieci wartości patriotycznych

– rozwijanie umiejętności plastycznych przedszkolaków oraz zachęcanie do prezentowania własnej twórczości.

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu w dowolnej technice w formacie A3 lub A4 zgodnej z tematem konkursu. Prace na konkurs  powinny być  pracami własnymi dzieci lub wykonane z  małą pomocą rodziców.
 2. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz należy podać wiek i grupę przedszkolną.
 3. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe:

-dzieci w wieku 3-4 lat

-dzieci w wieku 5-6 lat.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– pomysłowość

– estetyka pracy

– samodzielność wykonania pracy konkursowej

 1. Prace należy składać do 06 listopada 2018 u Pań prowadzących daną grupę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2018.
 3. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 4. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Katarzyna Kuzio i Anna Hończak -Dziubina

 

24Wrz2018

Moją panią z przedszkola namaluję najładniej

jak tylko potrafię…

W kolorach lata i wiosny, warkocze z liści uplotę

i oprószę śniegiem, by była posrebrzana

moja pani z przedszkola, pani ukochana.

 

 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno – literacki „Moja Pani z przedszkola”

 

Drodzy Rodzice!

Mamy przyjemność poinformować, że nasze przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno – literackiego „Moja Pani z przedszkola”. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku od 3 – 6 lat, którzy za pomocą pędzla, kredki lub dowolnej techniki plastycznej, zechcą pochwalić się nie tylko swoimi umiejętnościami i zachwycą nas swoim talentem, ale przede wszystkim zaczną odważnie mówić „swoim językiem”, w którym usłyszymy wyjątkowe, niecodzienne emocje, piękną wrażliwość i szczerą radość. Dzieląc się z Wami naszym doświadczeniem w pracy z dziećmi, chcemy pokazać Wam, jak wymowne i szczere potrafią być prace plastyczne dzieci, i w jak niezwykły i oryginalny sposób, młodzi artyści postrzegają swoje przedszkole.

Rozstrzygnięcie konkursu przypada na październik, to miesiąc, w którym nauczyciele będą obchodzić swoje Święto. Chcielibyśmy w ten sposób wywołać uśmiech na twarzach wielu wychowawców i podziękować wszystkim nauczycielom przedszkola za trud i zaangażowanie w niełatwą, lecz fantastyczną podróż, w którą wyruszyli trzeciego września, aby towarzyszyć swoim wychowankom w drodze do udanej i pewnej przyszłości.

Nauczycieli z naszego przedszkola również gorąco zachęcamy do udziału w konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego wiersza o swojej Pani oraz dołączenie pracy plastycznej płaskiej, wykonanej dowolną techniką plastyczną na temat: „Moja Pani z przedszkola”.

Cele konkursu:

 • umacnianie więzi pomiędzy nauczycielem a wychowankiem
 • wdrażanie dzieci do dzielenia się uczuciami i wyrażania emocji w sposób niewerbalny
 • zachęcanie dzieci do wyrażania uczuć za pomocą artystycznych form wyrazu
 • zwrócenie uwagi dzieci na ważną rolę, jaką pełni w ich życiu Pani z przedszkola
 • rozwijanie wrażliwości i uzdolnień plastycznych

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • samodzielność wykonania pracy
 • pomysł i własna interpretacja tematu pracy oraz wiersza
 • estetyka i walory artystyczne
 • uchwycenie szczegółów charakteru swojej Pani

 

 • Termin składania prac upływa: 10.10.18r.
 • Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – nauczyciel grupy VI-ej, mgr Karolina Turek

Wybór najciekawszych prac oraz wyróżnienie laureatów odbędzie się w ustalonym przez organizatora terminie. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru dyplomów i nagród.

 

Prace plastyczne powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika oraz opiekuna artystycznego:

 • imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
 • adres placówki oraz telefon
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy.

Regulamin konkursu Moja Pani

15Cze2018

W konkursie na najciekawszy strój do przedstawień przedszkolnych wzięło udział 10 kandydatów.

Wśród nich znajdowało się:

 • 7 osób z grupy 6
 • 1 osoba z grupy 4
 • 1 osoba z grupy 5
 • 1 osoba z grupy 2

Jury spośród wszystkich prac wybrało 3 pierwsze miejsca, które zdobyli:

I miejsce- Lucjan Bulga

II miejsce- Amelka Talkowska

II miejsce- Zbyszek i Greta Korczak

Wyróżnienia otrzymali:

 • Rita Zaczyńska
 • Borys Sądag
 • Franek Zając
 • Franek Hryszczyszyn
 • Miłosz Zając

Dyplom za udział otrzymał: Mateusz Śmiszek