Category "Konkurs"

15Lis2018

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie przy ul. Babińskiego 1 w Krakowie organizuje I Między-Przedszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych. Przesłuchania odbędą się 08.01.2019r. a koncert galowy wszystkich laureatów 11.01.2019r. W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich krakowskich przedszkoli. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 12 395 75 01.

Poniżej Przedstawiamy Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszenia.

KONK. Kolęd Karta zgłoszenia

Konkurs kolęd regulamin

konkurs Plakat

http://www.krakow.pl/3401,obj,12833,patronaty.html

Serdecznie zapraszamy.

25Paź2018

Z przyjemnością informujemy, że do naszego przedszkola wpłynęło 91 prac plastycznych oraz wierszy młodych artystów. Do konkursu plastyczno – literackiego zaprosiliśmy dzieci z Krakowa w wieku od 3 – 6 lat, które  w ciekawy i oryginalny sposób „opowiedziały” o Paniach ze swoich przedszkoli. Prace zachwyciły nas, a wiersze wzruszyły i urzekły. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na wybór laureatów, których ogłosimy już niebawem.

17Paź2018

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie  plastycznym na plakat

„MOJA WOLNA OJCZYZNA”

Uczcijmy razem 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości!

 

Regulamin konkursu plastycznego

plakat- „MOJA WOLNA OJCZYZNA”

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie.
 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych .
 3. Cele konkursu:

– uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

– rozwijanie u dzieci wartości patriotycznych

– rozwijanie umiejętności plastycznych przedszkolaków oraz zachęcanie do prezentowania własnej twórczości.

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu w dowolnej technice w formacie A3 lub A4 zgodnej z tematem konkursu. Prace na konkurs  powinny być  pracami własnymi dzieci lub wykonane z  małą pomocą rodziców.
 2. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz należy podać wiek i grupę przedszkolną.
 3. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe:

-dzieci w wieku 3-4 lat

-dzieci w wieku 5-6 lat.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– pomysłowość

– estetyka pracy

– samodzielność wykonania pracy konkursowej

 1. Prace należy składać do 06 listopada 2018 u Pań prowadzących daną grupę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2018.
 3. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 4. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Katarzyna Kuzio i Anna Hończak -Dziubina

 

24Wrz2018

Moją panią z przedszkola namaluję najładniej

jak tylko potrafię…

W kolorach lata i wiosny, warkocze z liści uplotę

i oprószę śniegiem, by była posrebrzana

moja pani z przedszkola, pani ukochana.

 

 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno – literacki „Moja Pani z przedszkola”

 

Drodzy Rodzice!

Mamy przyjemność poinformować, że nasze przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno – literackiego „Moja Pani z przedszkola”. Konkurs skierowany jest do młodych artystów w wieku od 3 – 6 lat, którzy za pomocą pędzla, kredki lub dowolnej techniki plastycznej, zechcą pochwalić się nie tylko swoimi umiejętnościami i zachwycą nas swoim talentem, ale przede wszystkim zaczną odważnie mówić „swoim językiem”, w którym usłyszymy wyjątkowe, niecodzienne emocje, piękną wrażliwość i szczerą radość. Dzieląc się z Wami naszym doświadczeniem w pracy z dziećmi, chcemy pokazać Wam, jak wymowne i szczere potrafią być prace plastyczne dzieci, i w jak niezwykły i oryginalny sposób, młodzi artyści postrzegają swoje przedszkole.

Rozstrzygnięcie konkursu przypada na październik, to miesiąc, w którym nauczyciele będą obchodzić swoje Święto. Chcielibyśmy w ten sposób wywołać uśmiech na twarzach wielu wychowawców i podziękować wszystkim nauczycielom przedszkola za trud i zaangażowanie w niełatwą, lecz fantastyczną podróż, w którą wyruszyli trzeciego września, aby towarzyszyć swoim wychowankom w drodze do udanej i pewnej przyszłości.

Nauczycieli z naszego przedszkola również gorąco zachęcamy do udziału w konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego wiersza o swojej Pani oraz dołączenie pracy plastycznej płaskiej, wykonanej dowolną techniką plastyczną na temat: „Moja Pani z przedszkola”.

Cele konkursu:

 • umacnianie więzi pomiędzy nauczycielem a wychowankiem
 • wdrażanie dzieci do dzielenia się uczuciami i wyrażania emocji w sposób niewerbalny
 • zachęcanie dzieci do wyrażania uczuć za pomocą artystycznych form wyrazu
 • zwrócenie uwagi dzieci na ważną rolę, jaką pełni w ich życiu Pani z przedszkola
 • rozwijanie wrażliwości i uzdolnień plastycznych

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • samodzielność wykonania pracy
 • pomysł i własna interpretacja tematu pracy oraz wiersza
 • estetyka i walory artystyczne
 • uchwycenie szczegółów charakteru swojej Pani

 

 • Termin składania prac upływa: 10.10.18r.
 • Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – nauczyciel grupy VI-ej, mgr Karolina Turek

Wybór najciekawszych prac oraz wyróżnienie laureatów odbędzie się w ustalonym przez organizatora terminie. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru dyplomów i nagród.

 

Prace plastyczne powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika oraz opiekuna artystycznego:

 • imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
 • adres placówki oraz telefon
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy.

Regulamin konkursu Moja Pani

15Cze2018

W konkursie na najciekawszy strój do przedstawień przedszkolnych wzięło udział 10 kandydatów.

Wśród nich znajdowało się:

 • 7 osób z grupy 6
 • 1 osoba z grupy 4
 • 1 osoba z grupy 5
 • 1 osoba z grupy 2

Jury spośród wszystkich prac wybrało 3 pierwsze miejsca, które zdobyli:

I miejsce- Lucjan Bulga

II miejsce- Amelka Talkowska

II miejsce- Zbyszek i Greta Korczak

Wyróżnienia otrzymali:

 • Rita Zaczyńska
 • Borys Sądag
 • Franek Zając
 • Franek Hryszczyszyn
 • Miłosz Zając

Dyplom za udział otrzymał: Mateusz Śmiszek

11Cze2018

KONKURS PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI I ICH RODZICÓW:

 „MÓJ KRAKÓW W OBRAZIE I POEZJI”

 

ORGANIZATOR: Samorządowe Przedszkole nr 41.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: mgr Małgorzata Sroka.

mgr  Katarzyna Kutrybała

 

CELE KONKURSU:

 • kształcenie postaw patriotycznych;
 • uwrażliwianie na piękno Krakowa;
 • poszerzanie wiedzy o swoim mieście i czerpanie z niego inspiracji;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i rodziców poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych;
 • wspieranie kreatywnych sposobów współpracy rodziców/opiekunów z dziećmi;

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 6 lat z Samorządowego Przedszkola nr 41.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko i opiekuna pracy plastycznej typu collage (kolaż), z wykorzystaniem zdjęcia dziecka na tle ulubionego fragmentu miasta, zgodnej z tematyką konkursu oraz wspólne napisanie krótkiego wiersza na ten temat.
 • Praca płaska – technika collage, format A4 – A3.
 1. Oceniana będzie zgodność z tematem konkursu (Kraków w obrazie i poezji), samodzielność wykonanej pracy, walory estetyczne.
 2. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć przyklejoną od spodu metryczkę zawierającą następujące dane:
 • Imię, nazwisko dziecka, wiek, grupa;
 • Imię i nazwisko rodzica/opiekuna pomagającego w przygotowaniu dzieła artystycznego;

TERMIN:

 • Konkurs rozpoczyna się 11.06.2018.Prace należy składać do dnia 18 czerwca 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 czerwca 2018 r.
 • Prace należy składać do sali gr.8

 PODSUMOWANIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:

 • Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatora.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Ze zgłoszonych prac zostanie utworzona wystawa dostępna w auli przedszkolnej.