Category "Konkurs"

5Gru2019

Samorządowe Przedszkole nr 41 w Krakowie im. Zbigniewa Wodeckiego zaprasza przedszkolaków do udziału w II Między Przedszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych

Celem konkursu jest

– rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.

– propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

– pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej.

– rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego.

– kształtowanie właściwych postaw podczas prezentacji wokalnej.

-integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu.

– budzenie wiary we własne możliwości podczas wykonywania utworu.

 

Harmonogram konkursu:

15.01.2020r. – przesłuchania konkursowe

17.01.2020r. – Koncert Galowy Laureatów, rozdanie nagród

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego, Przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek.

Gościem specjalnym 17 stycznia będzie Magda Bożyk z zespołem.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są drogą elektroniczną  do dnia 31 grudnia 2019 r. na adres sprzedszkole41@gmail.com

Plakat

Regulamin

Karta zapisu

19Lis2019

Dnia 15.XI.2019r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom plastyczno – literackiego konkursu „Moja Pani z przedszkola”. Wszyscy mali artyści okazali się zwycięzcami, już sam udział w konkursie był pięknym gestem skierowanym w stronę ukochanych Pań. Prace, które „chwyciły nas za serce”, zostały wyróżnione i nagrodzone w dwóch kategoriach: dzieci młodsze – 3,4 lata i dzieci starsze – 5,6 lat. Gorącymi brawami powitaliśmy Natalkę i Zosię z Przedszkola nr 123, a Pani Karolina Turek, inicjatorka konkursu, przypomniała piękne słowa zwyciężczyni konkursu, które laureatka napisała dla swojej Pani. Pani Dyrektor Małgorzata Opryszek wręczyła dziewczynkom dyplomy i nagrody oraz zaprosiła do udziału w kolejnych edycjach. Głośne brawa popłynęły również do wychowawczyni dziewczynek, Pani Katarzyny, która przygotowała dzieci do konkursu. Za wkład i zaangażowanie dla wychowawców przygotowaliśmy podziękowania, miło nam, że mieliśmy okazję wręczyć jedno z nich nauczycielce naszego Przedszkola, Pani Katarzynie, której wychowanka otrzymała wyróżnienie.

 

 

Laureaci konkursu:

Kategoria: Maluszki – 3 – 4 lat

I miejsce: Zofia Piechota z Samorządowego Przedszkola nr 95

Podziękowanie dla Pani Agnieszki Kulig

II miejsce: Maja Werbowy z Samorządowego Przedszkola nr 95

Podziękowanie dla Pani Agnieszki Kulig

III miejsce: Helenka Nosal z Samorządowego Przedszkola nr 66

Podziękowanie dla Pani Anny Jurkiewicz – Raczoń oraz

Podziękowanie dla Pani Doroty Kaczmarskiej

WYRÓŻNIENIA:

 1. Julia Śliż z Samorządowego przedszkola nr 66

Podziękowanie dla Pani Anny Jurkiewicz – Raczoń oraz

Podziękowanie dla Pani Doroty Kaczmarskiej

 1. Iga Pindel z Samorządowego Przedszkola nr 95

Podziękowanie dla Pani Agnieszki Kulig

Kategoria: starszaki – 5 – 6 lat

I miejsce: Lena Pinkiewicz z Samorządowego Przedszkola nr 123

Podziękowanie dla Pani Katarzyny Kusia

II miejsce: Dominika Forczek z Samorządowego Przedszkola nr 12 „Zaczarowana Dorożka”

Podziękowanie dla Pani Liliany Zajączkowskiej oraz Pani Elżbiety Paterek

III miejsce: Natalka Kiebzak z Samorządowego Przedszkola nr 123

Podziękowanie dla Pani Katarzyny Kusia

WYRÓŻNIENIA:

 1. Agnieszka Karp z Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego

Podziękowanie dla Pani Katarzyny Kuzio oraz Pani Barbary Malinowskiej

 1. Zofia Zawiślan z Samorządowego Przedszkola nr 123

Podziękowanie dla Pani Katarzyny Kusia

 

 

 

12Lis2019

6.11.19r. Jury konkursu „Moja Pani z przedszkola” stanęło przed nie lada zadaniem. Do Przedszkola nr 41 im. Z. Wodeckiego napłynęło 106 fantastycznych prac, które w niezwykły i oryginalny sposób kolejny raz udowodniły, że przedszkolaki z czułością potrafią opowiadać o swoich Paniach. Mali artyści mogli pochwalić się pomysłem, talentem oraz ogromnym sercem, jakie przemawiało przez każdą nadesłaną do nas pracę. Wybór będzie naprawdę trudny. Ale jedno możemy powiedzieć: wszystkie prace zrobiły na nas ogromne wrażenie. Dziękujemy Wam za udział, wyniki ogłosimy niebawem, a z laureatami skontaktujemy się telefonicznie. Dziękujemy za Wasz nieoceniony wkład i zaangażowanie.

4Lis2019

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców z Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie do udziału w wewnątrz przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

CELE KONKURSU:

– rozwijanie uzdolnień plastycznych
– kształtowanie postaw patriotycznych
– integracja dzieci grup przedszkolnych

REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodną z tematyką konkursu (technika prac dowolna, format A-4).
2. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka.
3. Prace należy złożyć do grupy 7 „ Sówki” do dnia 09.11.2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:00 na auli przedszkolnej.
5. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

 1. Komisję powołuje Organizator.
 2. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, samodzielność wykonania oraz wartość artystyczną.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 4. Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonieni laureaci.

 

Organizator:
Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

mgr Katarzyna Kutrybała

mgr Monika Sadowska

mgr Aneta Sabat – Pierożak

 

17Wrz2019

Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie

zaprasza małych artystów do udziału

w II edycji konkursu plastyczno – literackiego 

„Moja Pani z przedszkola”

 

Moją Panią lubię, bo jest w niej… uśmiech,

Bo ma dla mnie czas

i jeszcze lubię ją za serce, otwarte i gotowe,

aby uczyć mnie, jak iść przez świat.

I mógłbym tak pisać jeszcze słów tysiące

I za to, że w przedszkolu czuję się jak kwiaty na łące!

 

***

Warunkiem konkursu jest wykonanie przez dzieci pracy plastycznej na temat:
„Moja Pani z przedszkola” oraz DOKOŃCZENIE ZDANIA:

MOJĄ PANIĄ LUBIĘ, BO…

Cele konkursu:

 • umacnianie więzi pomiędzy nauczycielem przedszkola a wychowankiem
 • wdrażanie dzieci do dzielenia się uczuciami z osobami z najbliższego otoczenia
 • zachęcanie dzieci do wyrażania uczuć za pomocą artystycznych form wyrazu
 • ukazanie Rodzicom ważnej i potrzebnej roli, jaką pełni nauczyciel przedszkola

w życiu dziecka

 • rozwijanie wrażliwości i uzdolnień plastycznych

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • samodzielność wykonania pracy
 • pomysł i własna interpretacja tematu pracy oraz wypowiedzi
 • estetyka i walory artystyczne
 • uchwycenie szczegółów charakteru mojej pani

Regulamin II edycji konkursu plastyczno – literackiego

„Moja Pani z przedszkola”

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 – 6 lat z krakowskich przedszkoli.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego
  w Krakowie.
 3. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci 3-4 letnie

dzieci 5-6 letnie

 1. Technika wykonania prac: dowolna, praca płaska. Warunkiem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej przedstawiającej Panią z przedszkola oraz dokończenie zdania:

Lubię moją Panią, bo…

 1. Wypowiedź dziecka proszę zamieścić w formie pisemnej na kartce A4 i dostarczyć razem
  z pracą plastyczną na adres organizatora. Nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o długość wypowiedzi.  Pod uwagę nie będzie brana długość tekstu, ale jego treść.
 2. Format pracy plastycznej: A4 lub A3.
 3. Praca i wypowiedź (dokończenie zdania) traktowane będą jako jedno dzieło autora. Pod uwagę nie będą brane nadesłane same teksty lub same prace plastyczne.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Samorządowego nr 41 lub przesłać pocztą na adres placówki:

Samorządowe Przedszkole nr 41

Ul. Babińskiego 1

30 – 393 Kraków

Prace przesyłane pocztą należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zgnieceniem.

 1. Termin składania prac upływa: 31.10.19r. O przyjęciu prac decyduje data stempla pocztowego. Po tym terminie prace nie będą rozpatrywane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyróżnienie laureatów odbędzie się w ustalonym przez organizatora terminie. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru dyplomów i nagród.
 3. Prace plastyczne powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika oraz opiekuna artystycznego:

– imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

– adres placówki oraz telefon

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego oraz telefon kontaktowy.

 

Proszę powyższe dane wypisać literami drukowanymi na odwrocie pracy plastycznej.

 

 1. Podmiot odpowiedzialny za organizację konkursu zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu ogłoszenia wyników konkursu, po zakończeniu jego trwania, z przyczyn zewnętrznych lub niezależnych od organizatora.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.
 3. Pod metryczką proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli i pisemne wyrażenie zgody przez Rodzica:

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka na stronie Internetowej Samorządowego Przedszkola nr 41 w celu przygotowania fotorelacji z uroczystego wręczenia nagród laureatom.

 

………………………

Podpis Rodzica

 

 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – nauczyciel, mgr Karolina Turek pod nr tel.: 12-3957501 lub proszę pisać na adres mailowy: karolciatt@gmail.com.

 

Gorąco zapraszam

wszystkich małych artystów do udziału w konkursie!

Karolina Turek

16Maj2019

Konkurs polegał na wykonaniu autorskiej książeczki o emocjach. Do konkursu zgłoszonych zostało 13 prac. Po długich naradach jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I miejsce- Julia Kutrybała, Samorządowe Przedszkole nr 5 Kraków
II miejsce- Miłosz Zając, Samorządowe Przedszkole nr 41 Kraków
III miejsce- Laura Jawień, Zosia Skupień, Samorządowe Przedszkole nr 95 Kraków

Wyróżnienia otrzymują:
Greta Korczak
Amelka Talkowska
Mateusz Kwatera

Wyróżnienie grupy młodsze otrzymuje : Julian Milc- Samorządowe Przedszkole nr 95

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

GRATULUJEMY wszystkim LAUREATOM