Category "Przedszkole Ogłoszenia"

20Maj2020

Informujemy, że w dniach od 25.05 – 02.06.2020r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest złożenie wniosku dostępnego poniżej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów*. Wniosek składany jest wyłącznie w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na adres sprzedszkole41@gmail.com (ważne, aby wniosek był czytelny i były wyraźne podpisy).

W przypadku, kiedy w pierwszym etapie rekrutacji składany był wniosek uwzględniający nasze przedszkole na pierwszym miejscu (tzn. pierwszym priorytecie) wystarczy potwierdzić chęć uczestniczenia w rekrutacji mailowo (bez przesyłania dokumentów).

*Do potwierdzenia kryterium szczepień wystarczy oświadczenie rodzica o odbyciu obowiązkowych szczepień i skan/zdjęcie książeczki zdrowia (strony dot. szczepień).

wniosek_o_przyjęcie

oświadczenie_o_rekrutacji_rodzeństwa

oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

oświadczenie_o_wielodzietności_rodziny

 

14Maj2020

Szanowni Rodzice,

Poniżej przedstawiam „Procedurę bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID 19” , która obowiązywać będzie w Samorządowym Przedszkolu nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie okresie funkcjonowania przedszkola w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19). Uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z jej treścią.

Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego P-41

Z poważaniem

Małgorzata Opryszek

/Dyrektor Przedszkola/

14Kwi2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym rekrutacja  do Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie na okres wakacji (sierpień 2020) będzie przeprowadzana  wyłącznie drogą mailową.  Wnioski prosimy przesyłać na adres przedszkola sprzedszkole41@gmail.com Po ustaniu pandemii prosimy o dostarczenie oryginalnych dokumentów do sekretariatu przedszkola.

W dniach od 14.04.2020r. do 30.04.2020r. odbędzie się  rekrutacja  dla dzieci z naszego przedszkola. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania na dyżur należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców dokumentu „Potwierdzenie woli kontynuacji”. Wnioski przesłane po tym terminie będą przyjęte pod warunkiem posiadania wolnego miejsca w przedszkolu.

W dniach od 04.05.2020r.  do 29.05.2020r.  odbędzie się rekrutacja  dla dzieci spoza naszego przedszkola. Dokumentem potwierdzającym chęć zapisu jest „Karta zapisu na dyżur”. W związku z bieżącą sytuacją, nie wymagamy potwierdzenia wniosku w macierzystym przedszkolu (podbicia karty pieczęcią nagłówkową przedszkola), niezbędne będzie natomiast  przesłanie  „Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola” zawierającego pieczęć przedszkola. Taki dokument można uzyskać zwracając się z prośbą e-mailową do dyrektora przedszkola macierzystego o przesłanie skanu pisma.

Zasady rekrutacji i niezbędna dokumentacja dostępne są  poniżej:

zarządzenie – rekratacja wakacje

Zasady rekrutacji wakacje 2020

Potwierdzenie woli kontynuacji- DZIECI Z P41

karta zapisu na dyżur wakacje 2020- DZIECI Z POZA P41

 

Z poważaniem

Małgorzata Opryszek

/Dyrektor Przedszkola/