Innowacja Pedagogiczna

7Lis2018

TEMAT NA LISTOPAD 2018
SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – „JA I MOJA RODZINA”

W ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, tematem listopadowych warsztatów będzie rodzina, ta bliższa i trochę dalsza. Będziemy wspólnie z dziećmi rozmawiać o naszych bliskich, kim dla nas są, czym się zajmują na co dzień, co lubią, jak spędzają wolny czas. Celem zajęć w tym miesiącu jest rozwijanie poczucia przynależności do najmniejszej grupy społecznej jaką jest rodzina, odkrywanie w niej takich wartości jak: szacunek, miłość, szczęście, przyjaźń oraz budzenie świadomości tego skąd jestem, skąd pochodzę i do kogo jestem podobny.

25Paź2018

Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły (§1 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dn.09.04.2002r).

 

Definiując „innowację” stwierdzić należy, iż pochodzi on od łacińskiego słowa innovatio, co oznacza odnowienie, tworzenie czegoś nowego. W Polsce definiowane jest jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma”.

 

W naszym przedszkolu ramach innowacji pedagogicznej został stworzony program „W krainie emocji”, którego celem jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej już od najmłodszych lat. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania emocji u siebie i innych, rozumienia ich i kierowania nimi. Ukształtowanie takich umiejętności u dzieci, wpłynie pozytywnie na samoświadomość, samoocenę oraz  nawiązywanie i podtrzymywanie  relacji społecznych. Jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci i może być ważnym elementem decydującym o sukcesie życiowym.

 

Do udziału w programie zachęcamy także Rodziców – zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne (2 razy w roku) oraz indywidualne rozmowy z Wychowawcami i specjalistami naszej placówki.

10Paź2018

TEMAT NA PAŹDZIERNIK 2018

SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – „Co lubię?

 

Tematem październikowych warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, będzie  określenie preferencji dzieci w zakresie czynności, zabawy, przedmiotów, sytuacji. Będziemy wspólnie z dziećmi zastanawiać się co lubią i z jakimi emocjami się to wiąże. Celem zajęć w tym miesiącu jest rozwijanie świadomości samego siebie, dostrzeżenie swej indywidualności  i niepowtarzalności, ale także podobieństw do innych dzieci i rozwijanie poczucia przynależności do grupy.

25Cze2018
5Cze2018

TEMAT NA CZERWIEC 2018

SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – UMIEM,POTRAFIĘ – MOJE UMIEJĘTNOŚCI. MOJE MOCNE I SŁABE STRONY?

 

W czerwcu, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, będziemy koncentrować się na  temacie możliwości i umiejętności dzieci. Będziemy zachęcać dzieci do dzielenia się informacjami na temat tego, co lubią i co potrafią robić. Będziemy także wyrażać własne umiejętności i preferencje za pomocą rysunku.  Celem zajęć w tym miesiącu jest rozwijanie świadomości samego siebie, a także pozytywnego stosunku do własnej osoby oraz rozwijanie poczucia sprawstwa u dzieci.

13Maj2018

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

TEMAT NA MAJ 2018

  

W jaki sposób postrzegamy siebie samych i innych ludzi? Poznajemy nasze zmysły”

 

W maju, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, bedziemy poznawać nasze zmysły. Dzieci dowiedzą się do czego służą im uszy, oczy, noski, usta, a także czym jest zmysł dotyku. Podczas zajęć będziemy też ćwiczyć nasze zmysły, rozpoznawać dotykiem różne przedmioty, obserwować się nawzajem uważnie, a także rozpoznawać dźwięki.