Innowacja Pedagogiczna

10Paź2018

TEMAT NA PAŹDZIERNIK 2018

SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – „Co lubię?

 

Tematem październikowych warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, będzie  określenie preferencji dzieci w zakresie czynności, zabawy, przedmiotów, sytuacji. Będziemy wspólnie z dziećmi zastanawiać się co lubią i z jakimi emocjami się to wiąże. Celem zajęć w tym miesiącu jest rozwijanie świadomości samego siebie, dostrzeżenie swej indywidualności  i niepowtarzalności, ale także podobieństw do innych dzieci i rozwijanie poczucia przynależności do grupy.

25Cze2018
5Cze2018

TEMAT NA CZERWIEC 2018

SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – UMIEM,POTRAFIĘ – MOJE UMIEJĘTNOŚCI. MOJE MOCNE I SŁABE STRONY?

 

W czerwcu, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, będziemy koncentrować się na  temacie możliwości i umiejętności dzieci. Będziemy zachęcać dzieci do dzielenia się informacjami na temat tego, co lubią i co potrafią robić. Będziemy także wyrażać własne umiejętności i preferencje za pomocą rysunku.  Celem zajęć w tym miesiącu jest rozwijanie świadomości samego siebie, a także pozytywnego stosunku do własnej osoby oraz rozwijanie poczucia sprawstwa u dzieci.

13Maj2018

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

TEMAT NA MAJ 2018

  

W jaki sposób postrzegamy siebie samych i innych ludzi? Poznajemy nasze zmysły”

 

W maju, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, bedziemy poznawać nasze zmysły. Dzieci dowiedzą się do czego służą im uszy, oczy, noski, usta, a także czym jest zmysł dotyku. Podczas zajęć będziemy też ćwiczyć nasze zmysły, rozpoznawać dotykiem różne przedmioty, obserwować się nawzajem uważnie, a także rozpoznawać dźwięki.

 

13Maj2018

„W KRAINIE EMOCJI”

PROGRAM ROZWIJANIA INTELIGENCJI EMOCJONOALNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 41

 

TEMAT NA KWIECIEŃ 2018

SPOSTRZEGAM SIEBIE I INNYCH – JAKI/JAKA JESTEM?

 

W kwietniu, podczas warsztatów w ramach realizacji programu „W krainie emocji” w naszym przedszkolu, bedziemy kontynuować temat rozwijania świadomości samego siebie, poznawania swoich cech charakterystycznych, a także dostrzeganie podobieństw oraz różnic pomiędzy dziećmi w grupie. Główne cele realizowane na zajęciach to, podobnie jak w poprzednim miesiącu, budowanie integracji w grupach poprzez wspólne zabawy i dostrzeganie wzajemnych podobieństw, lepsze poznawanie siebie i swoich kolegów, a także rozwijanie poczucia własnej wartości i pozytywnego stosunku do samego siebie.  Na zajęciach będziemy bawić się w zabawy ruchowe, rozmawiać o tym jacy jesteśmy, współpracować i poznawać się wzajemnie.

 

13Maj2018
 • Baranowska-Jojko E., Wiechuła A.,` Rozwojowe wzgórze. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2016
 • Brett D., Bajki, które leczą. Cz. 1 , Cz. 2, Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 2005.
 • Brett D., Opowiadania dla Twojego dziecka. Cz. 1, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998.
 • Canfield J., Balsam dla duszy do czytania z dzieckiem : opowiadania dla dzieci w wieku 5-8 lat, Poznań : „Rebis”, 2008.
 • Dyrda B. „Rozwijanie twórczoœci i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”Kraków, 2004
 • Goleman, D. (1997) „Inteligencja emocjonalna”. Poznań: Media Rodzina.
 • Goleman, D. (1997) „Inteligencja emocjonalna w praktyce”. Poznań: Media Rodzina.
 • Hinz, M. (2017) „Narysuj emocje. Ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych”. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Jaszczyk A., Kochaniak B., „Czarodziejski pyłek, czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka – przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”, Kraków : Impuls, 2006.
 • Jędrzejewska-Wróbel R., „Siedmiu Wspaniałych : i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii”, Warszawa : Bajkał, 2010
 • Kawalla Sz., Lewandowska-Tarasiun E., Sienkiewicz W., „Baśń w terapii i wychowaniu, Warszawa” : Triocop. 2012.
 • Koźmińska I., Olszewska E., „Wychowanie przez czytanie”, Warszawa: Świat Książki”, 2011.
 • Koźmińska I., Olszewska E., „Z dzieckiem w świat wartości”, Warszawa : Świat Książki, 2007.
 • Kołodziej L., Zgondek E., „Funkcjonowanie społeczne”, PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o., Warszawa, 2017
 • Krause Ch., „Program Ja to ja : wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila”, Gdańsk : Harmonia, 2012.
 • Mazan „Bajki o emocjach dla najmłodszych” Raabe
 • Molicka M. (2001) „Bajki terapeutyczne dla dzieci”, Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań : Media Rodzina.
 • Osińska, B. (2016) „Trampolina + Emocje 1”. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Osińska, B. (2016) „Trampolina + Emocje 2”. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Osińska, B. (2016) „Trampolina + Emocje 3”. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Paluch-Chrabąszcz M., Sajdera J., Sikorska I., „Dzielne dzieci. Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2017
 • Pertler C., Pertler R., „Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi” (przekł. z jęz. niem. Joanna Procek]. – Kielce : „Jedność”, cop. 2012.
 • Rogge J. U., „Krótkie opowiadania na pokonanie strachu”, Kielce : Jedność, cop. 2005.
 • Snell, E. (2015) „Uważność i spokój żabki”. Warszawa: CoJaNaTo.
 • Szeplewicz G. (red.), „Problemy wychowawcze w przedszkolu”, Raabe, Warszawa, 2012