Nasza Kadra

Dyrektor

mgr Małgorzata Opryszek

Zastępca Dyrektora

mgr Karolina Turek

Nauczyciele

mgr Anna Kiełbasa

mgr Dorota Milczarek

mgr Małgorzata Wolny-Ochman

mgr Marta Cyganik

mgr Renata Biskup

mgr Aleksandra Uchacz

mgr Anna Hończak-Dziubina

mgr Magdalena Kołodziejczyk

mgr Katarzyna Kutrybała

mgr Monika Sadowska

mgr Iwona Kargulewicz

mgr Elżbieta Żyła

mgr Emilia Oracz

mgr Sylwia Papierska

mgr Iwona Migdał – nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Rysiewicz – język angielski

mgr ks. Henryk Jurczasiak – religia

mgr Joanna Manista – warsztaty muzyczne

mgr Joanna Buko – logopeda

mgr Maria Stępniak – psycholog

Pracownicy niepedagogiczni

Pomoc nauczyciela

Katarzyna Olkuśnik

Monika Pachel

inż. Katarzyna Cyran

Sekretariat

mgr Małgorzata Różycka

Intendent

inż. Jolanta Klag-Piętowska

Kuchnia

Katarzyna Krukiewicz – szefowa kuchni

Iwona Bachulska

Anna Budek

Pomoc oddziałowa

Elżbieta Gibas

Zofia Grochola

Anna Mazurkiewicz

Beata Nogieć

Barbara Soból

Elżbieta Wojnar

Konserwator

mgr Wiesław Staszczyk