Przedszkole Ogłoszenia

31Mar2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561), informuję o sposobie organizacji pracy przedszkola w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.:

 

 1. Zajęcia prowadzone są tylko dla dzieci osób wymienionych w 2. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).
 2. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy wysłać e-mail na adres sprzedszkole41@gmail.com z wolą zgłoszenia dziecka do opieki stacjonarnej w przedszkolu na okres 29.03 – 9.04.2021r. Wraz ze zgłoszeniem dziecka, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w zawodzie uprawnionym do opieki nad dzieckiem (skan lub zdjęcie zaświadczenia lub dostarczyć osobiście).
 3. Grupa rodziców uprawnionych do zapewnienia opieki stacjonarnej dziecka w przedszkolu:
 4. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia
 5. Przedszkole funkcjonuje w stałych godzinach: 6.30 – 17.30
 6. W przedszkolu zajęcia prowadzone są w grupach łączonych.
 7. Dzieci pozostające w domu pod opieką rodziców będą miały możliwość realizacji zajęć, prowadzonych przez nauczycieli zdalnie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
 8. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola są zobowiązani dopilnować, aby dzieci nie wnosiły na teren przedszkola żadnych zabawek, książek, przedmiotów.
 9. Rodzic przyprowadzający /odbierający dziecko z przedszkola oraz w szczególnych przypadkach przebywający w przestrzeni przedszkola,  zobowiązany jest posiadać właściwie założoną maseczkę osłaniającą usta i nos.
 10. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola zobowiązany jest do zapoznania się
  z Procedurą Bezpieczeństwa Wewnętrznego Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego  na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem Covid-19.

Procedura Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostępna w Kąciku dla Rodziców, w zakładce: Procedury.

 

29Mar2021

 Szanowni Państwo,

W związku z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 29.03.2021r. informuję, że została poszerzona grupa rodziców uprawnionych do zapewnienia opieki stacjonarnej dziecka w przedszkolu.

Zapraszam do zapoznania się z treścią Rozporządzenia pod wskazanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR3eg2O20FafMFyQDNSCOLm2wqV3AswZITRVc8XGxYsUcUKLaCQjnaHnuHc

W związku z powyższym proszę rodziców zainteresowanych o deklarację na adres przedszkola wraz ze skanem lub zdjęciem zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie.

Stosowne oświadczenie od pracodawcy można dostarczyć także osobiście po uprzednim zgłoszeniu dziecka na e-mailowy adres przedszkola.

Proszę rodziców dzieci zgłoszonych do przedszkola na okres 29.03 – 9.04.21r. o zgłaszanie każdorazowej nieobecności dziecka Pani na dyżurce. Jest to związane z planowaniem żywienia.

Jednocześnie informuję, że przedszkole działa w stałych godzinach 6.30 – 17.30, gdyby Państwo potrzebowali odebrać rzeczy dziecka, jest to możliwe, rzeczy będą wydawane w godzinach pracy placówki.

Pozdrawiam i życzę zdrowia,

Karolina Turek

Wicedyrektor Samorządowego Przedszkola nr 41

im. Zbigniewa Wodeckiego

25Mar2021

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi decyzjami dotyczącymi zasad epidemicznych, ogłoszonymi przez rząd na dzisiejszej konferencji prasowej, od poniedziałku 29.03.21r. do 09.04.21r.przedszkola pozostają zamknięte.

Wyjątek stanowią dzieci Rodziców medyków oraz służb mundurowych.

W związku z powyższym, proszę o deklarację (e-mail na adres przedszkola)  kto z Państwa będzie potrzebował opieki dla dziecka w okresie 29.03.-9.04. Związane jest to z zaplanowaniem pracy przedszkola w trybie stacjonarnym.

Proszę o przekazanie w/w informacji do piątku, 26.03.21r. do godz. 12.00. W poniedziałek dzieci będą przyjmowane do przedszkola na podstawie zaświadczenia z pracy Rodzica, proszę o przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie.

Wszystkie dzieci przechodzą na nauczanie zdalne, wychowawcy odezwą się do Państwa za pośrednictwem kont pocztowych.

Jednocześnie informuję, że dodatkowe informacje przekażę Państwu po otrzymaniu wytycznych z Wydziału Edukacji.

Pozdrawiam serdecznie i życzę Wszystkim Rodzicom i dzieciom zdrowia.

Karolina Turek
Wicedyrektor Samorządowego Przedszkola nr 41
im. Zbigniewa Wodeckiego
24Mar2021

Szanowni Państwo,

Niestety robotnicy, którzy wykonują remont przy naszej ulicy uszkodzili w dniu dzisiejszym światłowód. W związku z powyższym odcięli nas od telefonu.
Do odwołania wszelkie sprawy prosimy kierować na maila sprzedszkole41@gmail.com

Za utrudnienia przepraszamy