Ramowy rozkład dnia

Nasz typowy dzień

 

Zajecia Otwarte

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Rok szkolny 2019/2020

 

06.30 – 17.30 – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

08.00 – 13.00 – godziny bezpłatne

 
06.30-7.50 grupy I, II, III, IV/06.30 – 08.20  grupy V, VI, VII, VIII – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, inicjowane przez nauczyciela i w małych zespołach aktywizujące dzieci we wszystkich płaszczyznach rozwojowych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i zainteresowań, praca indywidualna, rozmowy indywidualne, zabawy ze śpiewem, gry dydaktyczne,  zabawy ruchowe, zajęcia higieniczne, porządkowanie sali po zabawach, czynności samoobsługowe,  przygotowanie do śniadania

08.00 – 08.30 – śniadanie grupy I, II, III, IV
08.30 – 09.00 –  śniadanie grupy V, VI, VII, VIII     
09.00 – 10.00 – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, zabawy umuzykalniające plastyczne, ruchowe, umysłowe, konstrukcyjne, badawcze itp.
10.00 – 10.30 – zabawy orientacyjno – porządkowe, czynności higieniczne
10.30 – 11.30 – zabawy w sferze ruchu na powietrzu, spacery, wycieczki, samorzutne zabawy ruchowe organizowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów  sportowych i przyrządów,  tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości, doświadczeń, doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach
11.30 – 12.00 – powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
12.00 – 12.30 – obiad grupy I, II, III, IV

12.30 – 13.00 – obiad grupy V, VI, VII, VIII    
12.30-14.00/13:00-14:30 –Gr. III, IV, V, VI, VII, VIII- odpoczynek, muzyka relaksacyjna, słuchanie bajek, praca indywidualna, zajęcia organizowane przez nauczycieli, zabawy ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, spacery wycieczki rekreacyjne lub edukacyjne

13.00 – 14.30 leżakowanie /dzieci młodsze gr. I, II
13.00 – 17.00 – zajęcia dodatkowe /kółka zainteresowań/
14.00/14.30 – 15.00/15.30 – ubieranie dzieci po leżakowaniu, porządkowanie sal po zabawach, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14.30 – 15.00 – podwieczorek I, II, III, IV

15.00 – 15.30 – podwieczorek  V, VI, VII, VIII    
15.00- 17.30 /15:30- 17.30  – samorzutne zabawy ruchowe organizowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów  sportowych i przyrządów,  tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości, doświadczeń, doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, badawcze, tematyczne, zajęcia indywidualne w małych zespołach w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe