mgr Anna Hończak-Dziubina

Wychowawca gr III.

Ukończyłam studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii Ignatianum w Krakowie. Dodatkowo jestem filologiem języka rosyjskiego oraz oligofrenopedagogiem. Moje doświadczenie z dziećmi zdobywałam pracując  jako wychowawca. Systematycznie podnoszę  swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach pomocnych w pracy z dziećmi.  Lubię muzykę  i wyjazdy w ciekawe miejsca.

Departments: Dydaktyka, Grupa 3
Positions: Wychowawca