mgr Anna Hończak-Dziubina

Wychowawca grupy III, nauczyciel mianowany

Ukończyłam studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii Ignatianum w Krakowie. Dodatkowo jestem filologiem języka rosyjskiego oraz oligofrenopedagogiem.

Systematycznie podnoszę  swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

W wolnym czasie słucham muzyki oraz zwiedzam ciekawe miejsca.

Departments: Dydaktyka, Grupa 3
Positions: Wychowawca