mgr Barbara Hałat

Wychowawca gr I, nauczyciel kontraktowy

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę na Akademii Ignatianum  w Krakowie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową. Pracując z dziećmi staram się zaszczepić w nich miłość do sztuki . Muzyka klasyczna i malarstwo bywa częstym gościem na naszych zajęciach. Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci, które wyrosły na szczęśliwych i odpowiedzialnych ludzi. Dzięki doświadczeniu rodzicielskiemu potrafię dostrzec to co w dziecku wyjątkowe i niepowtarzalne.

Departments: Dydaktyka, Grupa 1
Positions: Wychowawca