mgr Ilona Dąbrowa

Psycholog

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na wydziale Nauk Społecznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, im. Jana Pawła II, na kierunku psychologia. Rozpoczęłam również
Specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, organizowaną przez Katedrę Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W Przedszkolu:
➢ zajmuję się diagnozą trudności dzieci, głównie w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej;
➢ wspieram merytorycznie nauczycieli, w zakresie rozwiązywania bieżących problemów
pojawiających się w grupie;
➢ prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci;
➢ prowadzę zajęcia grupowe z zakresu edukacji emocjonalnej dla dzieci;
➢ prowadzę konsultacje i warsztaty dla rodziców.
W swojej pracy opieram się na niedyrektywnych formach kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Wierzę, że
każde zachowanie jest próbą zaspokojenia potrzeb, a patrzenie na trudności w tym kontekście, daje
przestrzeń do szukania najbardziej skutecznych form wspierania dzieci oraz ich rodziców.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci w wieku przedszkolnym.

Departments: Psycholog
Positions: Psycholog